logotip projekta Racunaj na podrsku


 

Razumevanje finansijskih izveštaja i njihovo korišćenje u procesu odlučivanja

Interaktivna predavanja i radionice kreirane su za potrebe investitora, zajmodavca, poverilaca i drugih interesnih strana koji imaju potrebu za boljim razumevanjem korporativnog finansijskog izveštavanja i revizije za potrebe donošenja odluka. Pojedina događanja koja će biti organizovana biće namenjena i onima kojima su brzo potrebne najnovije informacije u oblasti MSFI i MSR. Ipak, naša poruka je ista – što je bolje poznavanje finansija to su kompanije i pojedinci u većoj mogućnosti da razumeju i iniciraju veći povraćaj na ulaganja. U ponudi su tri vida obuke:


Potvrda o prisustvu izdaje se svim učesnicima obuke!

Zašto treba da se registrujete?

Predavanja i radionice namenjene su donosiocima odluka. Koncipirane su interaktivno i omogućavaju polaznicima da povežu svoja iskustva sa savetima i smernicama koje će eksperti uputiti na ovim događajima.

Pojedinosti

Trinaest (13) interaktivnih obuka biće držano u Srbiji u 2019. godini. Polaznicima su trenutno na raspolaganju tri predmeta:

 1. Finansijsko izveštavanje - Uporedivost i pouzdanost izveštaja
 2. Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP)
 3. Standard kontrole kvaliteta ISQC 1

Dvadeset (20) interaktivnih obuka biće držano u Srbiji u 2019. godini. Polaznicima su trenutno na raspolaganju 4 predmeta:

 1. Radionica - MSFI 16
 2. Radionica - MRS 16,36,38
 3. Radionica - MSR 300,315,330
 4. Radionica - MSR 700,701,705,706

Četiri (4) WebEx predavanja putem interneta biće držana u Srbiji u 2019. godini. Polaznicima su trenutno na raspolaganju 4 predmeta:

 1. MSFI 9
 2. MSFI 15
 3. Ažurirani MSFI
 4. Izveštaji revizora - Šta su izveštaji revizora i zbog čega su oni bitni.

Dodatni događaji evidentirani online postavljaju se na mrežu - za nove informacije proveravajte veb stranicu!

Datumi na koje će se obrađivati različita materija i u okviru predavanja, radoinica i WebEx-a podležu promeni, a moguće je da će u 2019. godini materija biti dopunjenja dodatnim sadržajem. Da biste bili informisani o najnovijim događajima, redovno posećujte naš veb sajt i društvene mreže.

Da li bi trebalo da se prijavim za predavanja?

Predavanja traju 2.5 sata (obično počinju u 14.00 časova) i kreirana su sa ciljem da se podigne svest o značaju valjanog finansijkog izveštavanja u procesu odlučivanja, pogotovo kod zajmodavaca, poverilaca i drugih zainteresovanih strana.
Predavanja ne predstavljaju naprednu obuku u oblasti određenih standarda.
Ukoliko ste se već prijavili za pohađanje obuke u oblasti MSFI, odnosno MSR i već posedujete značajno izkustvo u oblasti računovodstva i revizije, nema potrebe da se prijavite i za pohađanje predavanja - Sadržaj predavanja je detaljno obuhvaćen obukom u oblasti MSFI i MSR.

Da li treba da se prijavim za radionice?

Radinice traju 1 dan (održavaju od 9.00 do 17.00 časova ) i takođe su kreirane sa ciljem da se podigne svest o značaju valjanog finansijkog izveštavanja u procesu odlučivanja, pogotovo kod zajmodavaca, poverilaca i drugih zainteresovanih strana.

Radionice će polaznicima pružiti više pojedinosti u oblasti određenih stadarda, i ukazati na značaj primene standarda prilimom finansijskog izveštavanja i revizije finansijskih izvešaja.

Ukoliko ste se već registrovali za MSFI obuku nije potrebno da se registrujete za:

 • Predavanje - Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) - za mala i srednja preduzeća
 • Radionica - MRS 16,36,38
 • Radionica - MSFI 16

Ukoliko ste se već registrovali za MSR obuku nije potrebno da se registrujete za:

 • Radionica - MSR 300,315,330
 • Radionica - MSR 700,701,705,706
 • Predavanje - Standard kontrole kvaliteta ISQC 1

Da li mogu da se prijavim za pohađanje više od jednog predavanja/više od jedne radionice?

Da, možete se prijaviti za pohađanje jednog predavanja, odnosno jedne radionice koja se odnosi na jednu temu, i to samo u jednom gradu.

Svi kursevi koji se održavaju u predviđenim gradovima su identični i obuhvataju sedam (7) istih tema koje se obrađjuju na predavanjima i radionicama. Primera radi, polaznik koji se prijavi za pohađanje radionice na temu MSFI 16 koja se održava u Beogradu nema pravo da se prijavi za pohađanje radionice na istu temu koja se održava u Novom Sadu.

Posetite kalendar obuka i odaberite termin koji vam najviše odgovara.

Da li mogu da se prijavim za pohađanje i drugih kurseva u okviru programa Računaj na podršku?

Da, možete se prijaviti za pohađanje 1 kursa u oblasti MSFI (bilo standardnog ili za predavače), 1 kursa u oblasti MSR (bilo standardnog ili za predavače), i 1 predavanja/radionice u okviru svake obuke.

Da li isti instruktori drže predavanja i radionice?

Da, instruktori koji su angažovani na kursevima iz oblasti MSFI i MSR takođe drže predavanja i radionice.

Kako da se prijavim?

Prvo posetite kalentar obuka da biste se informisali o tome gde se obuka održava. Predavanja obično počinju u 14.00 časova, a radionice se održavaju od 9.00 do 17.00 časova, s time što konkretno vreme održavanja radionica podleže promeni.

Polaznici nemaju pravo da se direktno prijave za obuku putem WebEX-a. WebEX obuka putem interneta je na raspolaganju svim zainteresovanim licima. Uputstvo za prijavu i pojedinosti biće unapred objavljeni na veb stranici, kao i na društvenim mrežama. Sve obuke putem WebEX-a se snimaju i objavljuju na veb stranici. Za pregled ranijih obuka putem WebEX-a pritisnite ovde.

Posetite stranicu za registraciju da biste se prvo registrovali u sistemu, a zatim prijavili za pohađanje odabranog kursa.