logotip projekta Racunaj na podrsku


 

Biografije predavača na projektu ’’Računaj na podršku’’


Ana Lapčević


Ana je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija

Ana je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija.
Specijalizovana je u obavljanju aktuarskih poslova i pružanju aktuarske podrške revizorskim timovima u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji, i Bugarskoj.
Ima višegodišnje iskustvo u: računovodstvu i vrednovanju pozicija finansijskih izveštaja životnog i neživotnog osiguranja osiguravajućih kompanija u centralno-istočnoj Evropi, prema MSFI i lokalnoj regulativi; projektima dubinske analize vodećih osiguravajućih kompanija na srpskom i hrvatskom tržištu; sprovođenju specifičnih procedura za osiguravajuće kompanije u skladu sa regulatornim zahtevima; projektima solventnosti II; obračunu beneficija zaposlenih u skladu sa MRS 19.
Završila je master studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ovlašćeni je aktuar i član Udruženja aktuara Srbije i Rumunije.


Andrija Grujić


Andrija Grujić je viši saradnik u Odeljenju za pružanje usluga javnom sektoru u okviru kompanije PwC Srbija

Andrija je viši saradnik u Odeljenju za pružanje usluga javnom sektoru u okviru kompanije PwC Srbija. Odgovoran je za reviziju projekata, implementaciju projekata javnog finansiranja (engl. PFM) projekata i stručni je konsultant za standarde MSR, MSFI i IPSAS.
Poseduje više od 11 godina radnog iskustva od čega tri u privatnom sektoru i oko osam godina u javnom sektoru gde je veći deo proveo u Državnoj revizorskoj instituciji. Angažovan je na reviziji finansijskih izveštaja kao i na proveri pravilnosti poslovanja u skladu sa MSVRI i MSR standardima i zakonskoj regulativi RS.
Proveo je pet meseci u Luksemburgu u Evropskom revizorskom sudu, Sektor za finansiranje i administraciju EU, gde je obavljao poslove finansijske revizije u Evropskoj komisiji i izvršio reviziju budžeta Evropske komisije preko koje se finansira 95% Evropske unije u skladu sa IPSAS standardima.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina.


Biljana Bogovac


Biljana Bogovac je partner u Sektoru za reviziju u okviru kompanije PwC u Beogradu

Biljana je partner u Sektoru za reviziju u okviru kompanije PwC u Beogradu.
Bogato profesionalno iskustvo stekla je kroz rad sa domaćim i inostranim klijentima iz oblasti revizije, finansija i poslovnog savetovanja. Kroz svoju petnaestogodišnju karijeru učestvovala je u programima obuka iz oblasti revizije i računovodstva. Odgovorna je za upravljanje portfolijom klijenata i revizorskih timova, organizovanje, planiranje i zaključivanje sastanaka sa klijentima, postavljanje revizorskih okvira i planova, pregled revizorskih i finansijskih izveštaja i obuke iz oblasti MSFI.
Biljana je diplomirani ekonomista (usmerenje: finansije i računovodstvo). Ona je sertifikovani ovlašćeni računovođa, član Instituta ovlašćenih računovođa Australije i licencirani ovlašćeni revizor, član Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije i Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.


Damir Prijić


Damir je viši menadžer u Sektoru za reviziju u okviru kompanije PwC Srbija, sa više od 14 godina profesionalnog iskustva, od kojih je 13 proveo u kompaniji PwC Australija.
Damir je iskusan predavač koji kroz svoja predavanja deli primere iz prakse i iskustva stečenog tokom godina rada sa klijentima iz različitih zemalja i sektora privrede.
Diplomirao je Računovodstvo i oporezivanje na Univerzitetu Curtin, Australija. Ovlašćeni je računovođa u Australiji (ACCA ekvivalent).


Igor Stevanović


Igor Stevanović je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija

Igor je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija, sa više od osam godina radnog iskustva u pružanju usluga revizije i usluga srodnih reviziji.
Aktivno učestvuje u obukama PwC Akademije u vođenju kurseva i radionica iz oblasti MSFI.
Diplomirao je finansije i računovodstvo na Univerzitetu Šefild dok je master diplomu iz investicione analize stekao na Aston Univerzitetu u Birmingemu.


Ivana Stanković


Ivana Stanković je viši menadžer u Odeljenju za tržište kapitala i računovodstvene i savetodavne usluge u PwC Srbij

Ivana je viši menadžer u Odeljenju za tržište kapitala i računovodstvene i savetodavne usluge u PwC Srbija.
Od 2006. godine kao član i vođa revizorskog tima bila je angažovana na brojnim projektima revizije, dok od 2011. godine prelazi u savetodavni sektor gde je učestvovala u brojnim detaljnim analizama poslovanja (due diligence) u različitim privrednim sektorima. Njen rad je uglavnom uključivao analizu prihoda i profitabilnosti, procenu obrtnog kapitala i analizu neto dugovanja.
Provela je dve godine u nacionalnoj avio-kompaniji, na poziciji rukovodioca korporativne strategije i upravljanja projektima, pre nego što se vratila u PwC 2017. godine. Aktivno učestvuje u obukama PwC Akademije u vođenju kurseva i radionica iz oblasti MSFI. Osnovne i master studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Jelena Kulezić


Jelena je suvlasnik i direktor male konsultantske firme Kulezić & Consultation, koja se pored MSFI savetodavnih usluga i revizije specijalizuje u pružanju treninga u oblasti revizije i praktičnoj primeni revizorskih standarda malim i srednjim revizorskim kućama.
Član je Komore ovlašćenih revizora Srbije, sa preko 20 godina bogatog iskustva u pružanju usluga revizije i konsaltinga. U najvećim revizorsko-konsultantskim kompanijama (tzv. Velika četvorka) radila je 17 godina, prvobitno kao viši menadžer, a kasnije i kao izvršni direktor i partner gde je istovremeno bila zadužena za reviziju, koordinaciju i održavanje obuka MSFI, MSFI za MSP i njihovu primenu u Srbiji.
Diplomirani je ekonomista na Fakultetu za bankarstvo i finansije.


Lidija Barjaktarović


Lidija je doktor ekonomskih nauka iz oblasti bankarstva i finansija. Na Univerzitetu Singidunum u Beogradu od 2008. godine predaje bankarstvo, upravljanje rizicima i korporativne finansije. Od 2014. godine je rukovodilac master studijskog programa Poslovna ekonomija.
Razne rukovodeće pozicije i dvadesetogodišnje iskustvo vezano za upravljanje odnosima sa korporativnim klijentima u evropskim bankama, uključujući Societe General bank, Raiffeisen bank i Erste bank, odlično kombinuje i primenjuje na svojim predavanjima iz oblasti finansija.


Livia Markus-Racz


Livia je menadžer u Sektoru za usluge revizije i računovodstva i deo tima PwC Akademije u Mađarskoj.
Karijeru predavača započinje 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici kao asistent, paralelno obogaćujući svoje radno iskustvo na Tehnološkom fakultetu u Subotici i Matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
Ljubav prema novom znanju i veštinama odvele su je kao stipendistu na državni univerzitet u SAD (Iowa) 2011. godine, što je dalje pratilo zaposlenje najvećim revizorsko-konsultantskim kompanijama (tzv. Velika četvorka) u Budimpešti. Obuke i treninge sprovodi na etuzijastičan i energičan način, bazirajući se na praksu i realna životna iskustva.


Marija Veljović


Marija je viši menadžer u Odeljenju za reviziju u okviru kompanije PwC Srbija

Marija je viši menadžer u Odeljenju za reviziju u okviru kompanije PwC Srbija sa 11 godina profesionalnog iskustva u pružanju usluga revizije, savetovanja i obuka klijenata PwC kompanije.
Odgovorna je za pružanje pomoći klijentima u upravljanju projektima revizije, koordinaciju revizorskih timova. Aktivno učestvuje u obukama PwC Akademije, u vođenju kurseva i radionica iz oblasti MSFI. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.


Marina Petrović


Marina je suvlasnik i direktor male konsultantske firme Kulezić & Consultation, ovlašćeni računovođa i član Komore ovlašćenih revizora Srbije.
Trenutna uloga predavača pri Komori ovlašćenih revizora Srbije, za koju drži direktna predavanja kao deo Komorinog programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, proistekla je iz višegodišnjeg iskustva na prethodnim poslovima gde je bila uključena u programe obuke. Marina je držala interne treninge o ključnim konceptima revizije i računovodstva i razvijala i držala MSFI treninge svojim tadašnjim klijentima.
Završila je master studije na Univerzitetu u Volongongu, Australija, a nakon toga je započela karijeru u Ernst & Young Beograd, a zatim u Ernst & Young, Belfast.


Marko Milojević


Marko je doktor ekonomskih nauka (Univerzitet Singidunum) i nosilac MBA diplome (Lincoln University). Kao član brojnih organizacija aktivno učestvuje u poslovnom životu brojnih malih i srednjih preduzeća (Kosmaj ad, Rade Končar AD, TE Controls, OIUP).
Njegova profesionalna pažnja usmerena je na oblasti forenzičkog računovodstva, revizije, menadžerskog računovodstva, i analizu finansijskih izveštaja.
Iskustvo od 14 godina, brojni naučni objavljeni radovi (više od 40), kao i veliki broj pohađanih kurseva svakodnevno primenjuje na seminarima i obukama iz oblasti računovodstva i revizije u organizaciji Univerziteta Singidunum.


Milan Herbez


Milan Herbez - menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija

Milan je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija sa više od 13 godina profesionalnog iskustva u pružanju usluga revizije i računovodstva kompanijama i finansijskim institucijama u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj usklađenih sa međunarodnim standardima (MSFI).
Učestvovao je u brojnim due diligence projektima za domaće i strane kompanije koje posluju u različitim privrednim sektorima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu.


Milica Mirković


Milica Mirković - menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija.

Milica je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija. Iza sebe ima desetogodišnje iskustvo u pružanju usluga vezanih za reviziju i usluga srodnih reviziji. Aktivno učestvuje u obukama PwC Akademije u vođenju kurseva i radionica vezanih za MSFI.
Milica je diplomirani ekonomista, Univerzitet za menadžment, BK Univerzitet u Beogradu.


Milivoje Nešović


Milivoje Nešović, Direktor u Sektoru za reviziju, odnosno u Odeljenju za tržište kapitala, reviziju i računovodstvene usluge u okviru PwC kancelarije u Beogradu.

Direktor u Sektoru za reviziju, odnosno u Odeljenju za tržište kapitala, reviziju i računovodstvene usluge u okviru PwC kancelarije u Beogradu.
Kroz karijeru dužu od 14 godina, stekao je veliko iskustvo u pružanju usluga revizije i savetodavnih usluga lokalnim i međunarodnim kompanijama. Učestvovao je u brojnim poslovima računovodstvenog i poreskog savetovanja i pružao profesionalne usluge najvećim kompanijama u Srbiji koje su izlistane na Beogradskoj berzi.
Takođe je aktivan predavač u PwC Akademiji gde pruža mnogobrojne korisne savete i drži seminare koji se odnose na MSFI, MSFI za MSP i menadžersko računovodstvo.


Miro Smolović


Miro Smolović je viši menadžer i lider PwC Akademije u Srbiji i koordinator PwC akademije u jugoistočnoj Evropi.

Miro je viši menadžer i lider PwC Akademije u Srbiji i koordinator PwC akademije u jugoistočnoj Evropi.
Ima preko 20 godina radnog iskustva u pružanju usluga u korporativnom, privatnom i nevladinom sektoru. U prošlosti je radio na tržištima u razvoju, u centralnoj i istočnoj Evropi, dok je trenutno fokusiran na razvoju poslovanja i pružanja pomoći klijentima u različitim aspektima unapređenja profesionalnih veština zaposlenih. Uveo je veliki broj obuka iz oblasti upravljanja projektima i drugih upravljačkih veština u centralnoj i istočnoj Evropi i zemljama Evropske unije.
Diplomirao je na City University of Seattle i sertifikovan je za upravljanje projektima.


Nikola Stamenić


Nikola Stamenic, viši menadžer u Sektoru za pružanje usluga revizije

Nikola je viši menadžer u Sektoru za pružanje usluga revizije u okviru kompanije PwC Srbija sa više od 10 godina iskustva u pružanju usluga revizije banaka i drugih finansijskih institucija. Odgovoran je za upravljanje portfoliom klijenata, organizovanje i planiranja revizije, postavljanje i planiranje revizije.
Njegovo iskustvo vezano za MSFI implementacije i obuke uključuje: MSFI 9 obuka za Eurobanku, MSFI 9 prezentacija na seminarima organizovana od strane Udruženja banaka Srbije i Udruženja banaka Crne Gore, MSFI 13 prezentacija na seminaru u Paliću organizovana od strane Udruženja banaka Srbije i MRS 16 i MRS 16 obuke za Elektromreže Srbije i Novosadske Toplane.
Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je stekao zvanje diplomirani matematičar.