logotip projekta Racunaj na podrsku


 

Biografije predavača na projektu ’’Računaj na podršku’’


Ana Lapčević


Ana je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija

Ana je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija.
Specijalizovana je u obavljanju aktuarskih poslova i pružanju aktuarske podrške revizorskim timovima u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji, i Bugarskoj.
Ima višegodišnje iskustvo u: računovodstvu i vrednovanju pozicija finansijskih izveštaja životnog i neživotnog osiguranja osiguravajućih kompanija u centralno-istočnoj Evropi, prema MSFI i lokalnoj regulativi; projektima dubinske analize vodećih osiguravajućih kompanija na srpskom i hrvatskom tržištu; sprovođenju specifičnih procedura za osiguravajuće kompanije u skladu sa regulatornim zahtevima; projektima solventnosti II; obračunu beneficija zaposlenih u skladu sa MRS 19.
Završila je master studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ovlašćeni je aktuar i član Udruženja aktuara Srbije i Rumunije.


Andrija Grujić


Andrija Grujić je viši saradnik u Odeljenju za pružanje usluga javnom sektoru u okviru kompanije PwC Srbija

Andrija je viši saradnik u Odeljenju za pružanje usluga javnom sektoru u okviru kompanije PwC Srbija. Odgovoran je za reviziju projekata, implementaciju projekata javnog finansiranja (engl. PFM) projekata i stručni je konsultant za standarde MSR, MSFI i IPSAS.
Poseduje više od 11 godina radnog iskustva od čega tri u privatnom sektoru i oko osam godina u javnom sektoru gde je veći deo proveo u Državnoj revizorskoj instituciji. Angažovan je na reviziji finansijskih izveštaja kao i na proveri pravilnosti poslovanja u skladu sa MSVRI i MSR standardima i zakonskoj regulativi RS.
Proveo je pet meseci u Luksemburgu u Evropskom revizorskom sudu, Sektor za finansiranje i administraciju EU, gde je obavljao poslove finansijske revizije u Evropskoj komisiji i izvršio reviziju budžeta Evropske komisije preko koje se finansira 95% Evropske unije u skladu sa IPSAS standardima.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina.


Biljana Bogovac


Biljana Bogovac je partner u Sektoru za reviziju u okviru kompanije PwC u Beogradu

Biljana je partner u Sektoru za reviziju u okviru kompanije PwC u Beogradu.
Bogato profesionalno iskustvo stekla je kroz rad sa domaćim i inostranim klijentima iz oblasti revizije, finansija i poslovnog savetovanja. Kroz svoju petnaestogodišnju karijeru učestvovala je u programima obuka iz oblasti revizije i računovodstva. Odgovorna je za upravljanje portfolijom klijenata i revizorskih timova, organizovanje, planiranje i zaključivanje sastanaka sa klijentima, postavljanje revizorskih okvira i planova, pregled revizorskih i finansijskih izveštaja i obuke iz oblasti MSFI.
Biljana je diplomirani ekonomista (usmerenje: finansije i računovodstvo). Ona je sertifikovani ovlašćeni računovođa, član Instituta ovlašćenih računovođa Australije i licencirani ovlašćeni revizor, član Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije i Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.


Damir Prijić


Damir je viši menadžer u Sektoru za reviziju u okviru kompanije PwC Srbija.

Damir je viši menadžer u Sektoru za reviziju u okviru kompanije PwC Srbija, sa više od 14 godina profesionalnog iskustva, od kojih je 13 proveo u kompaniji PwC Australija.
Damir je iskusan predavač koji kroz svoja predavanja deli primere iz prakse i iskustva stečenog tokom godina rada sa klijentima iz različitih zemalja i sektora privrede.

Diplomirao je Računovodstvo i oporezivanje na Univerzitetu Curtin, Australija. Ovlašćeni je računovođa u Australiji (ACCA ekvivalent).Igor Stevanović


Igor Stevanović je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija

Igor je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija, sa više od osam godina radnog iskustva u pružanju usluga revizije i usluga srodnih reviziji.
Aktivno učestvuje u obukama PwC Akademije u vođenju kurseva i radionica iz oblasti MSFI.

Diplomirao je finansije i računovodstvo na Univerzitetu Šefild dok je master diplomu iz investicione analize stekao na Aston Univerzitetu u Birmingemu.


Ivana Stanković


Ivana Stanković je viši menadžer u Odeljenju za tržište kapitala i računovodstvene i savetodavne usluge u PwC Srbij

Ivana je viši menadžer u Odeljenju za tržište kapitala i računovodstvene i savetodavne usluge u PwC Srbija.
Od 2006. godine kao član i vođa revizorskog tima bila je angažovana na brojnim projektima revizije, dok od 2011. godine prelazi u savetodavni sektor gde je učestvovala u brojnim detaljnim analizama poslovanja (due diligence) u različitim privrednim sektorima. Njen rad je uglavnom uključivao analizu prihoda i profitabilnosti, procenu obrtnog kapitala i analizu neto dugovanja.
Provela je dve godine u nacionalnoj avio-kompaniji, na poziciji rukovodioca korporativne strategije i upravljanja projektima, pre nego što se vratila u PwC 2017. godine. Aktivno učestvuje u obukama PwC Akademije u vođenju kurseva i radionica iz oblasti MSFI. Osnovne i master studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Jelena Kulezić


Jelena je suvlasnik i direktor male konsultantske firme Kulezić & Consultation, koja se pored MSFI savetodavnih usluga i revizije specijalizuje u pružanju treninga u oblasti revizije i praktičnoj primeni revizorskih standarda malim i srednjim revizorskim kućama.
Član je Komore ovlašćenih revizora Srbije, sa preko 20 godina bogatog iskustva u pružanju usluga revizije i konsaltinga. U najvećim revizorsko-konsultantskim kompanijama (tzv. Velika četvorka) radila je 17 godina, prvobitno kao viši menadžer, a kasnije i kao izvršni direktor i partner gde je istovremeno bila zadužena za reviziju, koordinaciju i održavanje obuka MSFI, MSFI za MSP i njihovu primenu u Srbiji.
Diplomirani je ekonomista na Fakultetu za bankarstvo i finansije.


Lidija Barjaktarović


Lidija je doktor ekonomskih nauka iz oblasti bankarstva i finansija

Lidija je doktor ekonomskih nauka iz oblasti bankarstva i finansija. Na Univerzitetu Singidunum u Beogradu od 2008. godine predaje bankarstvo, upravljanje rizicima i korporativne finansije. Od 2014. godine je rukovodilac master studijskog programa Poslovna ekonomija.
Lidija je obavljala različite rukovodeće pozicije i na univerzitetu i na nivou međunarodno aktivnih poslovnih banaka. Ona poseduje dvadesetogodišnje iskustvo vezano za upravljanje odnosima sa korporativnim klijentima u evropskim bankama, uključujući Societe General bank, Raiffeisen bank i Erste bank. Stoga, odlično kombinuje i primenjuje na svojim predavanjima praktična i teorijska iskustva iz oblasti finansija.


Livia Markus-Racz


Livia je menadžer u Sektoru za usluge revizije i računovodstva i deo tima PwC Akademije u Mađarskoj.
Karijeru predavača započinje 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici kao asistent, paralelno obogaćujući svoje radno iskustvo na Tehnološkom fakultetu u Subotici i Matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
Ljubav prema novom znanju i veštinama odvele su je kao stipendistu na državni univerzitet u SAD (Iowa) 2011. godine, što je dalje pratilo zaposlenje najvećim revizorsko-konsultantskim kompanijama (tzv. Velika četvorka) u Budimpešti. Obuke i treninge sprovodi na etuzijastičan i energičan način, bazirajući se na praksu i realna životna iskustva.


Marija Veljović


Marija je viši menadžer u Odeljenju za reviziju u okviru kompanije PwC Srbija

Marija je viši menadžer u Odeljenju za reviziju u okviru kompanije PwC Srbija sa 11 godina profesionalnog iskustva u pružanju usluga revizije, savetovanja i obuka klijenata PwC kompanije.
Odgovorna je za pružanje pomoći klijentima u upravljanju projektima revizije, koordinaciju revizorskih timova. Aktivno učestvuje u obukama PwC Akademije, u vođenju kurseva i radionica iz oblasti MSFI. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.Marina Petrović


Marina je suvlasnik i direktor male konsultantske firme Kulezić & Consultation, ovlašćeni računovođa i član Komore ovlašćenih revizora Srbije.
Trenutna uloga predavača pri Komori ovlašćenih revizora Srbije, za koju drži direktna predavanja kao deo Komorinog programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, proistekla je iz višegodišnjeg iskustva na prethodnim poslovima gde je bila uključena u programe obuke. Marina je držala interne treninge o ključnim konceptima revizije i računovodstva i razvijala i držala MSFI treninge svojim tadašnjim klijentima.
Završila je master studije na Univerzitetu u Volongongu, Australija, a nakon toga je započela karijeru u Ernst & Young Beograd, a zatim u Ernst & Young, Belfast.


Marko Milojević


Marko Milojević je doktor ekonomskih nauka (Univerzitet Singidunum) i nosilac MBA diplome (Lincoln University).

Marko je doktor ekonomskih nauka (Univerzitet Singidunum) i nosilac MBA diplome (Lincoln University). Marko je kao član brojnih organizacija aktivni učesnik u poslovnom životu brojnih malih i srednjih preduzeća (Kosmaj ad, Rade Konč AD, TE Controls, OIUP).
Njegova profesionalna pažnja usmerena je na oblasti forenzičkog računovodstva, revizije, menadžerskog računovodstva, i analizu finansijskih izveštaja.
On svakodnevno primenjuje na seminarima i obukama iz oblasti računovodstva i revizije znanja stečena u praktičnom radu i kontinuiranom profesionalnom usavršavanju kao finansijski direktor i profesor na Univerzitetu Singidunumza oblast računovodstva i revizije.


Milan Herbez


Milan Herbez - menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija

Milan je menadžer u Sektoru za reviziju u kompaniji PwC Srbija sa više od 13 godina profesionalnog iskustva u pružanju usluga revizije i računovodstva kompanijama i finansijskim institucijama u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj usklađenih sa međunarodnim standardima (MSFI).
Učestvovao je u brojnim due diligence projektima za domaće i strane kompanije koje posluju u različitim privrednim sektorima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu.


Milivoje Nešović


Milivoje Nešović, Direktor u Sektoru za reviziju, odnosno u Odeljenju za tržište kapitala, reviziju i računovodstvene usluge u okviru PwC kancelarije u Beogradu.

Direktor u Sektoru za reviziju, odnosno u Odeljenju za tržište kapitala, reviziju i računovodstvene usluge u okviru PwC kancelarije u Beogradu.
Kroz karijeru dužu od 14 godina, stekao je veliko iskustvo u pružanju usluga revizije i savetodavnih usluga lokalnim i međunarodnim kompanijama. Učestvovao je u brojnim poslovima računovodstvenog i poreskog savetovanja i pružao profesionalne usluge najvećim kompanijama u Srbiji koje su izlistane na Beogradskoj berzi.
Takođe je aktivan predavač u PwC Akademiji gde pruža mnogobrojne korisne savete i drži seminare koji se odnose na MSFI, MSFI za MSP i menadžersko računovodstvo.


Miro Smolović


Miro Smolović je viši menadžer i lider PwC Akademije u Srbiji i koordinator PwC akademije u jugoistočnoj Evropi.

Miro je viši menadžer i lider PwC Akademije u Srbiji i koordinator PwC akademije u jugoistočnoj Evropi.
Ima preko 20 godina radnog iskustva u pružanju usluga u korporativnom, privatnom i nevladinom sektoru. U prošlosti je radio na tržištima u razvoju, u centralnoj i istočnoj Evropi, dok je trenutno fokusiran na razvoju poslovanja i pružanja pomoći klijentima u različitim aspektima unapređenja profesionalnih veština zaposlenih. Uveo je veliki broj obuka iz oblasti upravljanja projektima i drugih upravljačkih veština u centralnoj i istočnoj Evropi i zemljama Evropske unije.
Diplomirao je na City University of Seattle i sertifikovan je za upravljanje projektima.


Nikola Stamenić


Nikola Stamenic, viši menadžer u Sektoru za pružanje usluga revizije

Nikola je viši menadžer u Sektoru za pružanje usluga revizije u okviru kompanije PwC Srbija sa više od 10 godina iskustva u pružanju usluga revizije banaka i drugih finansijskih institucija. Odgovoran je za upravljanje portfoliom klijenata, organizovanje i planiranja revizije, postavljanje i planiranje revizije.
Njegovo iskustvo vezano za MSFI implementacije i obuke uključuje: MSFI 9 obuka za Eurobanku, MSFI 9 prezentacija na seminarima organizovana od strane Udruženja banaka Srbije i Udruženja banaka Crne Gore, MSFI 13 prezentacija na seminaru u Paliću organizovana od strane Udruženja banaka Srbije i MRS 16 i MRS 16 obuke za Elektromreže Srbije i Novosadske Toplane.
Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je stekao zvanje diplomirani matematičar.


Nemanja Stanišić


Nemanja je redovni profesor i prorektor za nauku na Univerzitetu Singidunum.

Nemanja je redovni profesor i prorektor za nauku na Univerzitetu Singidunum. Oblasti njegove ekspertize su Analiza finansijskih izveštaja, Korporativne finansije i Procena vrednosti kapitala. Koautor je nekoliko udžbenika i nekoliko desetina naučnih radova objavljenih u prestižnim međunarodnim časopisima. Pre započinjanja akademske karijere, šest godina je bio angažovan na poslovima revizije finansijskih izveštaja i procene vrednosti kapitala.Vladimir Poznanić


Vladimir je profesor na Univerzitetu Metropoliten, fakultet FEFA; uža naučna oblast Računovodstvo i revizija.
Osnovne i magistarske studije završava na Ekonomskom fakultetu gde u periodu od 1996-2013. godine predaje Korporativno računovodstvo, Reviziju i procenu vrednosti preduzeća; Doktorirao je 1989. godine na FON-u, a od 2008. godine predaje na univerzitetu UDG Podgorica predmete Računovodstvo i finansijsko izveštavanje, Interna i eksterna revizija, Procena vrednosti kompanija.
U Komori ovlašćenih revizora angažovan je kao član Komisije za obuku i ispite, kao i ispitivač za predmet Teorija revizije. Autor je mnogih naučnih i stručnih radova, koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima.


Sava Laketić


Sava je menadžer u Sektoru za reviziju u Odeljenju za tržište kapitala i računovodstveno savetodavne usluge

Sava je menadžer u Sektoru za reviziju u Odeljenju za tržište kapitala i računovodstveno savetodavne usluge.
Kompaniji PwC Srbija se priključuje 2012. godine gde se bavi revizijom finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa MSFI i lokalnim računovodstvenim propisima. Pored toga, ima više od pet godina iskustva u pružanju usluga revizije u Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj, kao i vođenju kurseva i radionica iz oblasti MSFI.
Odeljenju za tržište kapitala i računovodstveno savetodavne usluge priključuje se 2018. godine, gde radi na uvođenju programa za podršku kompanijama za izlazak na Beogradsku berzu,kao i na implementaciji novih međunarodnih računovodstvenih standarda, računovodstvenog savetovanja i pružanja obuka kompanijama. Diplomirao je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica.


Sonja Ralenac


Sonja je viši menadžer u Sektoru za reviziju sa preko devet godina profesionalnog iskustva.

Sonja je viši menadžer u Sektoru za reviziju sa preko devet godina profesionalnog iskustva. Tokom svoje profesionalne karijere, radila je u kompaniji PwC Amsterdam i bila saradnik na projektima za PwC kompanije u Moskvi i Bukureštu.

Stečeno znanje na master studijama iz Bankarstva i finansija svakodnevno primenjuje učestvovanjem u radionicama i kursevima vezanih za MFSI. Ovlašćeni je računovođa (ACCA) i revizor Republike Srbije.


Vule Mizdraković


Vule je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007. godine, na smeru za Računovodstvo, reviziju i finansijsko upravljanje. Magistrirao je na Linkoln Univerzitetu, na programu iz oblasti finansijskog upravljanja. Doktorirao na Univerzitetu Singidunum, odbranivši disertaciju iz oblasti stečajnog postupka. Redovni je predavač na stručnom predavanju, iz oblasti računovodstva i finansijskog izveštavanja, za sticanje licence profesionalnog procenitelja nekretnina u okviru Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije (NUPS). Član je komisije za sticanje REV (Recognised European Valuer) sertifikata. Autor je više seminara i kurseva iz oblasti struke. Učesnik ERASMUS projekta. Autor i koatuor više od 50 naučnih radova, koautor udžbenika.


Zoran Petrović


Zoran je osnovne i magistarske studije, Računovodstvo i revizija, završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorat na Ekonomskom fakultetu u Prištini.

Zoran je osnovne i magistarske studije, Računovodstvo i revizija, završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorat na Ekonomskom fakultetu u Prištini. Profesor je na diplomskim i postdiplomskim studijama na Singidunum Univerzitetu. Šef je modula Interna revizija i forenzika na master akademskim studijama.
Mentoriše magistarske teze iz oblasti računovodstva i revizije finansijskih izveštaja. Autor je udžbenika za predmete koje predaje i odgovoran je za vođenje i koordinaciju rada asistenata na svojim kursevima. Takođe je i voditelj, moderator i član naučnog, programskog, organizacionog odbora Međunarodne naučne konferencije FINIZ, Univerziteta Singidunum od 2014. godine, dok je od 2012. godine inicijator, organizator i učesnik seminara Interna revizija i forenzika na Poslovnom fakultetu u Valjevu, Univerzitet Singidunum.
Goranka Knežević


Zoran je osnovne i magistarske studije, Računovodstvo i revizija, završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorat na Ekonomskom fakultetu u Prištini.

Goranka je doktor ekonomskih nauka iz oblasti računovodstva. Na Univerzitetu Singidunum u Beogradu od 2006. godine predaje na srpskom i engleskom jeziku predmete Računovodstvo, Forenzičko računovodstvo i Analizu finansijskih izveštaja. Od 2016. godine je Dekan studijskog programa Poslovna ekonomija.  Sa preko 20 godina iskustva i brojna učešća na simpozijumima i savetovanjima profesionalnih organizacija računovođa u zemlji i regionu kao predavač u okviru kontinuirane edukacije računovođa uspešno primenjuje i koristi u praksi edukacije studenata i treninga na Univerzitetu Singidunum.