logotip projekta Racunaj na podrsku


 

Standardi revizije

Ova obuka je namenjena onima koji se bave revizijom finansijskih izveštaja u državnim i privatnim društvima, što uključuje i ljude koji rade kao interni revizori. Ove interaktivne obuke imaju objedinjeni pristup obrazovanju, korišćenjem online događaja, e-learning metode, i obuka uživo sa predavačima u trajanju od 5 dana.


Zašto treba da se registrujete?

Lista standarda koji su obuhvaćeni je obimna i pruža praktične primere za korišćenje i implementaciju u Srbiji. Obuka je zasnovana na međunarodnoj najboljoj praksi i kreirana je da vam pomogne da poboljšate kvalitet revizorskih izveštaja, koji dodaju kredibilitet finansijskim izveštajima društva i pružaju nezavisnu i profesionalnu perspektivu kako bi pružili stručno mišljenje o prirodi i ispravnosti finansijskih izveštaja.


Standardi revizije obuka za predavače

Ova obuka je namenjena onima koji se bave revizijom finansijskih izveštaja u državnim i privatnim društvima, što uključuje i ljude koji rade kao interni revizori, i kreirana je za pojedince sa određenim iskustvom u reviziji koji već imaju ulogu predavača ili razmatraju da imaju aktivniju ulogu predavača, i takođe za pojedince koji će imati ulogu instruktora ili „mentora“ svojim timovima u okviru svog redovnog opisa posla. Napredniji detalji su predstavljeni sa ključnim standardima putem studija slučaja za implementaciju i kako da obučite druge u njihovoj primeni.
Ove interaktivne obuke imaju objedinjeni pristup obrazovanju, korišćenjem online događaja, e-learning metode, i obuka uživo sa predavačima u trajanju od 7 dana.


Zašto treba da se registrujete?

Sadržaj obuke za predavače kurseva u oblasti MSR isti je kao kod ostalih obuka, s time što je kreiran za potrebe budućih predavača, koučeva i mentora.

Obuka za predavače je jedan dan duža u odnosu na ostale obuke i sadrži više pojedinosti iz oblasti struke.

Obuka sadrži dodatni modul, Veštine i Metodologija) (1 dan) koji je posvećen tehnikama obučavanja i veštinama mentorstva i uključuje studije slučaja i način njihove obrade u okruženju u kome se obuka realizuje. Učesnici će između ostalog naučiti kako da definišu ciljeve prezentovanja i kako da strukturiraju ključne poruke radi postizanja najvećeg uticaja, planiranja lekcija, učenja o motivaciji, strukturiranja obuka, i još mnogo toga, uključujući korišćenje tehnologija u učionici.

Ukoliko već imate značajno iskustvo u reviziji i primeni MSR, ili ukoliko ste na poziciji gde ćete biti u prilici da pružate obuke, ili ukoliko želite da dodate ovo u vaš CV, ili ukoliko ćete nadgledati svoje zaposlene u primeni MSR, ova obuka je za vas.


Pojedinosti

Pet (5) obuka u oblasti MSR istog sadržaja biće održano u Beogradu i Novom Sadu u 2019. godini.
Obuka u trajanju od 5 dana podeljena je na 3 nivoa - Osnovni 1 (1 dan) + Osnovni 2 (2 dana) + Viši (2 dana)

Tri (3) obuke za predavače u oblasti MSR istog sadržaja biće održano u Beogradu i Novom Sadu u 2019. godini.

Obuka u trajanju od 7 dana podeljena je na 4 nivoa - Osnovni 1 (2 dana) + Osnovni 2 (2 dana) + Viši (2 dana)+ Veštine i Metodologija (1 dan).


Za koju obuku da se opredelim? Standardnu obuku ili obuku za predavače?

Polaznici obuke mogu da pohađaju 1 kurs u oblasti MSR, bilo standarni ili za predavače ali ne mogu pohađati oba kursa.

Podsećamo - Obuka za predavače ukupno traje 7 dana.

Polaznici obuke za predavače dužni su da polažu ulazni test, i to 1-2 dana pre početka obuke koja se izvodi u učionici, kao i završni test, i to 1-2 nedelje po završetku obuke.


Za koju obuku u oblasti MSR da se opredelim? U kojim terminima i gde se održava obuka?

Saržaj kurseva, bilo da je reč o standardnoj obuci ili obuci za predavače je isti - polaznici treba da pohađaju samo 1 kurs. Posetite kalendar obuka i odaberite termin koji vam najviše odgovara.

Primera radi, ako su vam prebivalište ili radno mesto u blizini Subotice, obuku bilo standardnu ili za predavače možete pohađati u Novom Sadu - Prijavite se za pohađanje obuke u mestu koje je najbliže vašem radnom mestu.


Da li mogu da se prijavim za pohađanje i drugih kurseva u okviru programa „Računaj na podršku“?

Da, možete se prijaviti za pohađanje 1 kursa u oblasti MSR (bilo standardnog ili za predavače), 1 kursa u oblasti MSFI (bilo standardnog ili za predavače), i 1 predavanja/radionice u okviru svake obuke.
MEĐUTIM – Ako se prijavite za pohađanje obuke u oblasti MSR, nema potrebe da se prijavite za pohađanje sledećih predavanja i radionica: Radionica - MSR 300,315,330, Radionica - MSR 700,701,705,706, Predavanje - Standard kontrole kvaliteta ISQC 1 budući da se pomenuti standardi obrađuju u okviru obuke u oblasti MSR.
Više informacija o tome ko treba da se prijavi za pohađenje određene obuke nalazi se u odeljku pod nazivom "Predavanja i radionice".

Da li isti instruktori drže predavanja u okviru standardne obuke i obuke za predavače?

Program obuke u okviru projekta "Računaj na podršku" drže vrhunski instrukturi/predavači. Svi polaznici obuke biće u prilici da pohađaju obuku, bilo u u trajanju od 5 ili 7 dana, koju drži veći broj instruktora/predavača.

Šta uključuje sadržaj kurseva?

Obuka u okviru projekta "Računaj na podršku" oslanja se na koncept mešovitog učenja koji podrazumeva učenje putem interneta (engl. online training) uz predavanja u učionici, odnosno snimljena predavanja na određenu temu.
Napomena: Polaznici nemaju pravo da se prijave za WebEX predavanja i time direktno pohađaju obuku preko interneta - polaznici su dužni da se prvo prijave za pohađanje obuke preko interneta.
Da biste preuzeli katalog kurseva u PDF formatu koji sadrži raspored predavanja za obuku, bilo u u trajanju od 5 ili 7 dana, kao i informacije o sistemu online podrške u učenju za polaznike kliknite na Međunarodni standardi revizije (MSR) - Standardna obuka i Obuka za predavače -Raspored kurseva i program rada.

Kako da se prijavim?

Prvo posetite kalentar obuka da biste se informisali o tome gde se obuka održava - svi kursevi se održavaju od 9.00 do 17.00 časova.
Posetite stranicu za registraciju da biste se prvo registrovali u sistemu, a zatim prijavili za pohađanje odabranog kursa.