logotip projekta Racunaj na podrsku


 

Obuka u oblasti MSFI (MSFI za MSP)

Obuka je namenjena onima koji pripremaju finansijske izveštaje u skladu sa MSFI (MSFI za MSP) u državnim i privatnim društvima. Ove interaktivne obuke imaju objedinjeni pristup obrazovanju, korišćenjem online događaja, e-learning metode, i obuka uživo sa predavačima u trajanju od 6 dana.

Zašto treba da se registrujete?

Lista standarda koji su obuhvaćeni je obimna i pruža praktične primere za primenu i implementaciju u Srbiji. Obuka je zasnovana na međunarodnoj najboljoj praksi i pomoći će vam da unapredite primenu MSFI kako bi finansijske izveštaje učinili razumljivijim, relevantnijim, pouzdanijim i uporedivim.

Obuka za predavače/instruktore u oblasti MSFI (MSFI za MSP)

Obuka je namenjena onima koji pripremaju finansijske izveštaje u skladu sa MSFI (MSFI za MSP) u državnim i privatnim društvima i kreirana je za pojedince sa određenim iskustvom u MSFI koji već imaju ulogu predavača ili razmatraju da imaju aktivniju ulogu predavača, kao i za pojedince koji će imati ulogu instruktora ili „mentora“ svojim timovima u okviru svog redovnog opisa posla. Napredniji detalji su predstavljeni sa ključnim standardima putem studija slučaja za implementaciju i kako da obučite druge njihovoj primeni.
Ove interaktivne obuke imaju objedinjeni pristup obrazovanju, korišćenjem online događaja, e-learning metode, i obuka uživo sa predavačima u trajanju od 7 dana.

Zašto treba da se registrujete?

Sadržaj obuke za predavače kurseva u oblasti MSFI (MSFI for MSP)isti je kao kod ostalih obuka, s time što je kreiran za potrebe budućih predavača, koučeva i mentora.

Obuka sadrži dodatni modul, Veštine i Metodologija) (1 dan) koji je posvećen tehnikama obučavanja i veštinama mentorstva i uključuje studije slučaja i način njihove obrade u okruženju u kome se obuka realizuje. Učesnici će između ostalog naučiti kako da definišu ciljeve prezentovanja i kako da strukturiraju ključne poruke radi postizanja najvećeg uticaja, planiranja lekcija, učenja o motivaciji, strukturiranja obuka, i još mnogo toga, uključujući korišćenje tehnologija u učionici.

Ukoliko već imate značajno iskustvo u reviziji i primeni MSFI, ili ukoliko ste na poziciji gde ćete biti u prilici da držite obuke, ili ukoliko želite da dodate ovo u vaš CV, ili ukoliko ćete nadgledati svoje zaposlene u primeni MSFI ili MSFI za MSP, ova obuka je za vas.


Pojedinosti

Deset (10) obuka u oblasti MSFI (MSFI for MSP ) istog sadržaja biće održano u Srbiji u 2019. godini.
Obuka u trajanju od 6 dana podeljena je na 3 nivoa - Osnovni 1 (2 dan) + Osnovni 2 (2 dana) + Viši (2 dana)

Sedam (7) obuka za predavače u oblasti MSFI (MSFI for MSP) istog sadržaja biće održano u Srbiji u 2019. godini.
Obuka u trajanju od 7 dana podeljena je na 4 nivoa - Osnovni 1 (2 dana) + Osnovni 2 (2 dana) + Viši (2 dana)+ Veštine i Metodologija (1 dan).

Za koju obuku da se opredelim? Standardnu obuku ili obuku za predavače?

Polaznici obuke mogu da pohađaju 1 kurs u oblasti MSFI (MSFI for MSP) , bilo standarni ili za predavače ali ne mogu pohađati oba kursa.

Podsećamo - Obuka za predavače ukupno traje 7 dana.
Polaznici obuke za predavače u oblasti MSFI dužni su da polažu ulazni test, i to 1-2 dana pre početka obuke koja se izvodi u učionici, kao i završni test, i to 1-2 nedelje po završetku obuke.

Za koju obuku u oblasti MSFI da se opredelim? U kojim terminima i gde se održava obuka?

Saržaj kurseva, bilo da je reč o standardnoj obuci ili obuci za predavače je isti - polaznici treba da pohađaju samo 1 kurs. Posetite kalendar obuka i odaberite termin koji vam najviše odgovara.

Primera radi, ako su vam prebivalište ili radno mesto u blizini Kragujevca , obuku bilo standardnu ili za predavače možete pohađati samo u Kragujevcu - Prijavite se za pohađanje obuke u mestu koje je najbliže vašem radnom mestu.

Da li mogu da se prijavim za pohađanje i drugih kurseva u okviru programa Računaj na podršku?

Da, možete se prijaviti za pohađanje 1 kursa u oblasti MSFI (bilo standardnog ili za predavače), 1 kursa u oblasti MSR (bilo standardnog ili za predavače), i 1 predavanja/radionice u okviru svake obuke.

MEĐUTIM– Ako se prijavite za pohađanje obuke u oblasti MSFI, nema potrebe da se prijavite za pohađanje sledećih predavanja i radionica: Radionica - MSFI for MSP, MSFI 16, MRS16,36,38 budući da se pomenuti standardi obrađuju u okviru obuke u oblasti MSFI.

Više informacija o tome ko treba da se prijavi za pohađenje određene obuke nalazi se u odeljku pod nazivom "Predavanja i radionice".

Da li isti instruktori drže predavanja u okviru standardne obuke i obuke za predavače?

Program obuke u okviru projekta "Računaj na podršku" drže vrhunski instrukturi/predavači. Svi polaznici obuke biće u prilici da pohađaju obuku, bilo u u trajanju od 6 ili 7 dana, koju drži veći broj instruktora/predavača.

Šta uključuje sadržaj kurseva?

Obuka u okviru projekta "Računaj na podršku" oslanja se na koncept mešovitog učenja koji podrazumeva učenje putem interneta (engl. online training) uz predavanja u učionici, odnosno snimljena predavanja na određenu temu.
Napomena: Polaznici nemaju pravo da se prijave za WebEX predavanja i time direktno pohađaju obuku preko interneta - polaznici su dužni da se prvo prijave za pohađanje obuke preko interneta.
Da biste preuzeli katalog kurseva u PDF formatu koji sadrži raspored predavanja za obuku, bilo u u trajanju od 6 ili 7 dana, kao i informacije o sistemu online podrške u učenju za polaznike kliknite na MSFI (MSFI za MSP) -Standardna obuka i Obuka za predavače -Raspored kurseva i program rada.

Kako da se prijavim?

Prvo posetite kalentar obuka da biste se informisali o tome gde se obuka održava - svi kursevi se održavaju od 9.00 do 17.00 časova.

Posetite stranicu za registraciju da biste se prvo registrovani u sistemu, a zatim prijavili za pohađanje odabranog kursa.