logotip projekta Racunaj na podrsku


 

O projektu


Dobro došli na program obuke "Računaj na podršku" 2019!


Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo program obuke pod nazivom "Računaj na podršku" namenjen računovođama i revizorima, kao i svima koji imaju potrebu za korišćenjem i razumevanjem finansijskih izveštaja.

Ovaj projekat, koji finansira Vlada Švajcarske za potrebe realizacije Evropskog programa za reformu računovodstva i institucionalno jačanje (REPARIS), a kojim upravlja Svetska banka, deo je Projekta tehničke pomoći Republici Srbiji u refomi korporativnog finansijskog izveštavanja namenjenog svim računovođama, revizorima i drugim pripadnicima struke radi unapređenja znanja iz oblasti finansijskog izveštavanja i njegovog boljeg razumevanja.


Projekat je deo Programa za reformu računovodstva i institucionalno jačanje (REPARIS), koji se finansira sredstvima donacije obezbeđene od strane Svetske banke, odnosno Vlade Švajcarske Konfederacije.


Korisnik projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije.Zašto je projekat važan?

Predstavljen od strane Ministarstva Republike Srbije, ovaj projekat ima za cilj da doprinese unapređenju investicione klime u Republici Srbiji kroz poboljšanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta nadzornih tela, strukovnih organizacija i univerziteta za kvalitetno finansijsko izveštavanje usaglašeno sa pravnim tekovima EU (EU acquis communautaire) i dobrom međunarodnom praksom.

Obuka je ključni deo projekta! Pouzdanost informacija u finansijskim izveštajima ključni je element procesa unapređenja investicione klime u Republici Srbiji. Povećanje znanja, odnosno stepena razumevanja MSFI, MSFI za MSP i MSR kod zaposlenih u javnim i privatnim preduzećima i institucijama, kao i obuka zaposlenih u oblasti praktične primene računovodstvenih standarda predstavljaju bitne elemente procesa unapređenja kvaliteta finansijskih izveštaja i interne kontrole.


Ciljna grupa

Program obuke "Računaj na podršku" 2019! uključuje tri programa, i to:


Zašto treba da se prijavite za obuku?

Ovaj program obuka je kreiran sa ciljem povećanja finansijske efikasnosti kao pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja.

Program je namenjen profesionalcima koji imaju iskustvo i odgovornosti u oblasti računovodstva, finansijskog izveštavanja, kotrolinga, finansijske revizije ali I svima onima čije radno mesto je povezano sa finansijama.

Obuka će Vam pomoći u unapređivanju znanja u Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Međunarodnim Računovodstvenim Standardima i Međunarodnim standardima revizije. Takođe, pomoći će Vam u standardizaciji pristupa u svom radu i povezati Vas sa velikim brojem kolega.

Očekivani ishod programa je poboljšanje privrednog okruženja u Republici Srbiji, čemu i Vi svojim radom i obrazovanjem možete doprineti. Program se zasniva na 4 ključna principa:

 1. Principijelnost
 2. Pouzdanost
 3. Jačanje konkurentske pozicije na tržištu
 4. Javni interes

Obuka je, povrh svega, besplatna!


Šta nakon uspešno završene obuke?

Besplatna obuke koju možete pohađati omogućiće Vam da postignete bolje rezultate rada!

 • Steći ćete višestruka znanja i veći stepen razumevanja osnovnih načela MSFI i MSR, kao i okvira za njihovu primenu;
 • Koristićete stečena znanja i veštine za potrebe izveštavanja u skladu sa MSFI, kao i za potrebe pripremanja konsolidovanih finansijskih izveštaja;
 • Steći ćete znanje o tome kako da primenite MSFI (MSFI za MSP) i MSR u praksi;
 • Steći ćete bolje razumevanje pojma „kvalitetni finansijski izveštaji/izveštaj o izvršenoj reviziji“ kao bitnog elementa u procesu odlučivanja.

Naš tim zadužen za obuku

Obuku organizuju i drže iskusni predavači iz konzorcijuma kojeg čine kompanija PwC Srbija, Univerzitet Singidunum Beograd, PwC Mađarska i AARC Ltd.

 • Naši predavači su pripadnici struke sa bogatim iskustvom u praktičnoj primeni MSFI i MSR.
 • Obuka se izvodi u učionici, kao i kroz učenje putem interneta uz korišćenje materijala za online kurseve kako bi programom obuke bili obuhvaćeni svi MSFI I MRS relevantni u Republici Srbiji.
 • Polaznici usvajaju nova znanja kroz interaktivno učenje zasnovano na najboljoj međunarodnoj računovodstvenoj praksi i finansijskoj edukaciji u zemljama regiona centralne i istočne Evrope.
 • Polaznici dobijaju kvalitetan materijal za obuku, kao i Uputstvo za primenu MSFI.

Gde se održava obuka?

Obuka se, za sada, održava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Više informacija o programima obuke, načinu rada i kalendaru događaja možete naći pritiskom na linkove koji se nalaze sa leve strane ovog teksta.

Sa radošću Vas očekujemo u učionici!